Asthma.gr

Αντιμετώπισε το άσθμα

Asthma.gr

Μάθε για το άσθμα

Τι είναι το άσθμα;

Το άσθμα, σύμφωνα με την GINA (παγκόσμια πρωτοβουλία για το άσθμα) είναι ένα νόσημα με μεγάλη ετερογένεια και χαρακτηρίζεται από
συμπτώματα δύσπνοιας, συριγμού, αίσθημα σύσφιξης στο θώρακα και βήχα.
Η έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας και τα συμπτώματα ποικίλλουν, ως προς την ένταση και τη συχνότητα από άτομο σε άτομο. 

Άσθμα τι είναι και πως αντιμετωπίζεται

Κατανοώντας την ασθένεια

Τι είναι το άσθμα; Πώς προκαλείται; Ποια είναι τα συμπτώματα; Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη άσθματος; Πώς γίνεται η διάγνωση; Πως ταξινομείτε το άσθμα;Υπάρχει θεραπεία για το άσθμα; Τι μπορεί να επιδεινώσει το άσθμα (εκλυτικοί παράγοντες); Τι ονομάζουμε κρίση άσθματος; Τι είναι η αλλεργική ρινίτιδα; Πώς συνδέεται με το άσθμα; Πώς αντιμετωπίζεται το άσθμα; Στατιστικά στοιχεία για το άσθμα...

Άσθμα και θεραπεία

Αν και το άσθμα δεν μπορεί να θεραπευτεί η κατάλληλη διαχείριση του μπορεί να ελέγξει την ασθένεια και να επιτρέψει στους ανθρώπους να απολαμβάνουν μια καλή ποιότητα ζωής. Τα βραχυπρόθεσμα φάρμακα χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Τα φάρμακα όπως τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της εξέλιξης του σοβαρού άσθματος και τη μείωση της επιδείνωσης του άσθματος.

Asthma.gr

Διαχειρίσου το άσθμα σου
Τα άτομα με επίμονα συμπτώματα πρέπει να παίρνουν μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή καθημερινά για να ελέγξουν την υποκείμενη φλεγμονή ώστε να ελαχιστοποιήσουν τα συμπτώματα και τις κρίσεις της νόσου. Γενικά το πρώτο βήμα της θεραπείας για το άσθμα είναι η ανεύρεση των παραγόντων (εκλυτικά αίτια) που το προκαλούν και η αποφυγή της έκθεσης σε αυτά. Αν δεν μπορούμε να αποφύγουμε πλήρως  την έκθεση μας στους παράγοντες που μας προκαλούν το άσθμα τότε συνίσταται η χρήση φαρμάκων. Η αρχική σας φαρμακευτική αγωγή για το άσθμα θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα της νόσου.
Η συνέχεια της θεραπείας σας για το άσθμα θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά ελέγχει τα συμπτώματά σας και προλαμβάνει τις κρίσεις άσθματος. Αυτό συνεπάγεται τη λήψη των φαρμάκων σας σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας. Επίσης πρέπει να αποφεύγετε τους παράγοντες που προκαλούν τα συμπτώματά σας στο άσθμα. Η ανεπαρκής πρόσβαση στα φάρμακα και στις υπηρεσίες υγείας όπως και η μη ορθή χρήση της φαρμακευτικής αγωγής αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους για τον κακό έλεγχο του άσθματος.

Άσθμα

Μάθε για τις διαθέσιμες θεραπείες

Ενημερωθείτε για το πώς να αντιμετωπίσετε το άσθμα.

Η οξεία επιδείνωση ή εμφάνιση των συμπτωμάτων του άσθματος ονομάζεται κρίση άσθματος.

Asthma.gr

Ο καλός έλεγχος του άσθματος θα έχει τα ακόλουθα οφέλη:

• Θα αποφύγετε τα χρόνια και ενοχλητικά συμπτώματα, όπως βήχα και δύσπνοια
• Θα μειώσετε την ανάγκη σας για λήψη φαρμάκων άμεσης ανακούφισης (βλέπε παρακάτω)
• Σας βοηθά να διατηρήσετε καλή τη αναπνευστική σας λειτουργία
• Θα σας επιτρέψει να διατηρήσετε στο φυσιολογικό επίπεδο τις δραστηριότητές σας και να έχετε καλύτερη ποιότητα ύπνου
• Θα αποτρέψετε τις κρίσεις άσθματος που θα μπορούσαν να σας οδηγήσουν σε επίσκεψη στα επείγοντα ενός νοσοκομείου η ακόμα και σε νοσηλεία σε αυτό. 

Το άσθμα  με σωστή θεραπεία αντιμετωπίζεται.

Η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι ο μόνος τρόπος για τον έλεγχο του άσθματος.
Είναι επίσης σημαντικό να αποφεύγετε τα ερεθίσματα που προκαλούν το άσθμα.

Με τη σωστή ιατρική υποστήριξη κάθε ασθενής με άσθμα πρέπει να μάθει τι είναι αυτό/αυτά που το προκαλεί και θα πρέπει να αποφεύγει.

Η αποτυχία χρήσης των κατάλληλων φαρμάκων ή μέσων προφύλαξης μπορεί να είναι μοιραία. Το άσθμα  με σωστή θεραπεία αντιμετωπίζεται.

Αποτελεσματικές Θεραπείες για το άσθμα

Η πιο αποτελεσματική θεραπεία για το άσθμα είναι η αναγνώριση των ερεθισμάτων που προκαλούν το άσθμα, όπως ο καπνός του τσιγάρου, οι αλλεργίες, τα κατοικίδια, φάρμακα κ.α. και η αποφυγή της έκθεσης σε αυτά.

Εκτός από τα φάρμακα, η αποφυγή έκθεσης σε απότομές μεταβολές της θερμοκρασίας, στην υψηλή υγρασία και η χρήση μάσκας ή κασκόλ πάνω από το στόμα  μπορεί να αποτρέψει ή να μειώσει τα συμπτώματα που προκαλούνται από το άσθμα.

Ελέγξτε το Άσθμα σας

Η ανάληψη ενεργού ρόλου για τον έλεγχο του άσθματος περιλαμβάνει:

• Συνεργασία με το γιατρό σας για τη θεραπεία άλλων παθήσεων που μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή διαχείριση του άσθματος.
• Να αποφεύγετε πράγματα που επιδεινώνουν/προκαλούν το άσθμα σας.

Ωστόσο, κάτι που δεν πρέπει να αποφύγετε  είναι η σωματική δραστηριότητα.
Η σωματική δραστηριότητα είναι ένα σημαντικό μέρος ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Συζητήστε με το γιατρό σας σχετικά με φάρμακα που μπορούν να σας βοηθήσουν να παραμείνετε δραστήριοι.

Συνεργαστείτε με το γιατρό σας  για να δημιουργήσετε και να ακολουθήσετε για το άσθμα ένα σχέδιο θεραπείας προσαρμοσμένο σε εσάς.

Στόχος ενός σχεδίου θεραπείας για το άσθμα είναι να διατηρήσουμε τα συμπτώματά  υπό έλεγχο ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε την ζωή μας.
Ένα σχέδιο θεραπείας για το άσθμα περιέχει:
• Οδηγίες για τη σωστή λήψη των φαρμάκων σας
• Αποφυγή των παραγόντων που προκαλούν το άσθμα (εκτός από τη σωματική άσκηση)
• Παρακολούθηση του άσθματος
• Σωστή ανταπόκριση σε επιδείνωση των συμπτωμάτων και
• Γνώση για το πότε χρειάζεται να λάβετε επείγουσα περίθαλψη.

Ο τρόπος ελέγχου του άσθματος σας μπορεί να ποικίλει με την πάροδο του χρόνου.

Οι αλλαγές στο σπίτι, το σχολείο ή το περιβάλλον εργασίας σας μπορούν να μειώσουν τους παράγοντες εκείνους που μπορούν να επιδεινώσουν το άσθμα σας.

Το άσθμα αντιμετωπίζεται με δύο τύπους φαρμάκων:
• φάρμακα για μακροχρόνιο έλεγχο
• φάρμακα ταχείας αρωγής.

Τα φάρμακα μακράς δράσης (ρυθμιστικά) συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής
των αεραγωγών και στην πρόληψη των συμπτωμάτων του άσθματος.

Τα φάρμακα ταχείας δράσης ανακουφίζουν τα συμπτώματα άσθματος που μπορεί να εκδηλωθούν.

Η αρχική σας θεραπεία θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα του άσθματος σας..

Η συνέχεια της θεραπείας σας για το άσθμα θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά ελέγχει τα συμπτώματά σας και προλαμβάνει τις κρίσεις άσθματος. Η/ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να αυξήσει τη δοσολογία του φαρμάκου σας εάν το άσθμα σας δεν παραμένει υπό έλεγχο.

Από την άλλη πλευρά, εάν το άσθμα σας είναι καλά ελεγχόμενο για αρκετούς μήνες, ο/η γιατρός σας μπορεί να μειώσει το φάρμακο σας. Αυτές οι προσαρμογές στο φάρμακο σας θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τον καλύτερο δυνατό έλεγχο με την ελάχιστη απαραίτητη ποσότητα φαρμάκου.

Η θεραπεία του άσθματος για ορισμένες ομάδες ατόμων – όπως τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες ή εκείνοι για τους οποίους η άσκηση φέρνει τα συμπτώματα του άσθματος απαιτεί ένα πιο ειδικό σχέδιο θεραπείας. Οι φαρμακευτικές ουσίες επιλέγονται με γνώμονα τη σοβαρότητα της ασθένειας και τη συχνότητα των συμπτωμάτων που έχουμε από το άσθμα. Διαβάστε περισσότερα στο άσθμα και φάρμακα.

Το πρώτο βήμα είναι να αναπτύξουμε ένα σχέδιο θεραπείας για το άσθμα με τον ιατρό μας.

Άσθμα και άσκηση

Καλό είναι να περιορίσουμε (όχι να αποφύγουμε) την άσκηση όταν έχουμε ιογενή λοίμωξη ή οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές ή η γύρη και τα επίπεδα ρύπανσης είναι σε υψηλά επίπεδα.

Συνεργαστείτε με τον ιατρό σας για να διαχειριστείτε το άσθμα σας ή το άσθμα του παιδιού σας.

Τα παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω – και τα μικρότερα παιδιά που είναι σε θέση – πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στη θεραπεία τους για το άσθμα.

Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να ελέγξει το άσθμα.

Στοιχεία για το άσθμα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ)

Το άσθμα είναι μία από τις κύριες μη-μεταδοτικές ασθένειες.
Σήμερα 235 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από άσθμα.
 383.000 θάνατοι οφείλονταν στο άσθμα το 2016.

Οι περισσότεροι θάνατοι συμβαίνουν σε ηλικιωμένους ενήλικες αθενείς και εμφανίζονται σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.
Το άσθμα δημιουργεί ουσιαστική επιβάρυνση για τα άτομα και τις οικογένειες και συχνά περιορίζει τις δραστηριότητες των ατόμων για μια ζωή.
Οι ισχυρότεροι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη του άσθματος είναι οι εισπνεόμενες ουσίες και τα σωματίδια που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις ή να ερεθίσουν τους αεραγωγούς.

Το άσθμα είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας όχι μόνο για τις χώρες υψηλού εισοδήματος.
Εμφανίζεται σε όλες τις χώρες ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης.

Μάθε για το Άσθμα

άνθρωποι πάσχουν από το άσθμα στην Ελλάδα
1

Το site χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την ομαλή λειτουργία του

Skip to content